perjantai 4. joulukuuta 2015

Ohjattu tiedonhaku ja digitaalinen tarinankerronta työkaluina ilmiöpohjaisessa oppimisessa

Ilmiöpohjaisessa oppimisessa oppiminen sidotaan autenttisen maailman kontekstiin, aitoihin ilmiöihin joita oppijat tutkivat. Ilmiöpohjaisessa opetuksessa voidaan ylittää oppiainerajoja ja toteuttaa monialaisia oppimiskokemuksia uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Kirjasto ja koulu ovat luontevia, toisiaan täydentäviä yhteistyökumppaneita ilmiöoppimisessa. Tiedolla työskenteleminen on iso osa nykypäivän oppimista. Tiedosta luomme omaa ymmärrystä ja kerrytämme osaamistamme. Koululaisten tiedonhankinnan taidoissa on havaittu paljon puutteita. Jotta oppilas pystyy täysipainoiseen oppimiseen, pitää hänellä olla ymmärrys siitä, miten löytää luotettavaa tietoa ja miten sitä käyttää. Vankat tieto-osaamisen taidot ovat edellytys ilmiöpohjaiselle ja tutkivalle oppimiselle. Kirjaston ja koulun yhteistyöllä voidaan taata laadukas ohjaus tiedonhankintaan.

Digitaalinen tarinankerronta toimii pedagogisena välineenä. Luomalla oman tarinan opittavasta sisällöstä oppija prosessoi, havainnollista ja kuvaa opittavan asian sisältöjä ja syventää omaa oppimista. Samalla opitaan teknisiä taitoja digitaalisten työvälineiden kanssa työskennellessä.

Jos haluat tietää lisää, niin tervetuloa mukaan helmikuussa 2016 Joensuussa alkavaan Tutkiva ja luova yhteisöllinen työskentely koulutukseen.  Koulutuksessa toteutetaan ilmiöpohjaisen opetuksen kokeilu hyödyntäen Guided inquiry menetelmää ja digitaalista tarinankerrontaa.

Lue lisää ohjatusta tiedonhankinnasta Anun blogista

Kirjoittajat: kirjastonhoitaja, opettaja, tohtorikoulutettava Anu Ojaranta ja suunnittelija Anne Karhapää.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti