Esittely

Tiedon- ja medianhallintaa luovasti ja pedagogisesti on koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten toteuttama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeessa toteutetaan kolme koulutusta ja hankkeen päätöstapahtuma 2015-2016 vuosien aikana.

Koulutushankkeen tavoiteena on lisätä ja laajentaa opettajien tiedon- ja medianhallintataitoja opetuksessa ja oppilaiden oppimisen ohjaamisessa. Koulutuksissa työskennellään luovalla, tutkivalla ja verkostomaisella tavalla, jolloin tietoa ja mediaa opitaan hallitsemaan sekä omaan tarpeeseen liittyen että yhteisöllisesti. Koulutuksissa hyödynnetään keskeisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Koulutukset kehittävät taitoja luoda, jakaa ja arvioida tietoa ja mediaa sekä hyödyntää verkosta löytyvää valmista materiaalia, verkkoyhteisöjä ja –palveluja.

Koulut ja kirjastot ovat avainasemassa digitaalisen tiedonhallintataitojen pedagogiikan kehittämisessä ja lasten ja nuorten ohjaamisessa. Kirjasto on luonteva tiedonkäsittelyn ja -hallinnan ja mediakasvatuksen oppimisympäristö. Opetushenkilöstön lisäksi hankkeeseen osallistuu kirjaston henkilökuntaa sekä kouluttajan että oppijan roolissa. Näin syntyy vahvempaa ja syvempää osaamista sekä luonteva verkosto.

Yhteyshenkilö Aducatella Eeva Karttunen etunimi.sukunimi @ uef.fi.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti